Trafik
El Kitabı
 

 

 

 

 

 
Değerli Bilkent'li,

 

Bilkent Üniversitesi, benimsemiş olduğu ilkelerle trafik konusunda pek çok alanda öncü olmuştur. Bu ilkelerin temelinde TRAFİKTE SAYGI vardır. Örneğin, Bilkent Üniversitesi kampuslarında yayaların tartışmasız geçiş üstünlüğü vardır. Bilkent Üniversitesi kampuslarında motorlu veya motorsuz araç ile dolaşmak, doğal bir hak değil, diğer Bilkent'lilerin size tanıdığı bir ayrıcalıktır. Unutmayınız ki kampuslarda özel araç kullananlar, tüm Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin yalnızca %30'unu oluşturmaktadır.

 

Hepimizin güvenliği için uygulanmakta olan bu ilkelere ve genelde trafik kurallarına uyulmaması halinde belirlenen yaptırımlar, öğrenci veya personel olmasına bakılmaksızın herkese eşit koşullarda uygulanmaktadır.

 

Trafikte saygı kavramının yasak ve yaptırımlardan çok, birliktelik içinde yapılacak etkinliklerle yaygınlaştırılması amacıyla Bilkent Üniversitesi Trafik Kurulu tarafından her yıl çeşitli yarışmalar, seminerler ve benzeri çalışmalar düzenlenmektedir. Ayrıca verilmekte olan seçmeli ders aracılığıyla öğrencilerin trafik psikolojisi konusunda bilimsel bilgi birikimlerinin artırılması hedeflenmektedir.

 

Bu kitapçıkta, araç tanıtım pullarına ilişkin bilgi, kampus trafik kuralları ve bu konudaki yaptırımlar yer almaktadır. Süreç içinde düzenlenecek etkinlikleri ve trafikle ilgili duyuruları http://www.trafik.bilkent.edu.tr adresindeki web sitesinden izleyebilir, görüş, dilek ve önerilerinizi trafik@bilkent.edu.tr adresine iletebilirsiniz.

 

 

 

Bilkent Üniversitesi Trafik Kurulu

 

 

Trafikte Saygı, İnsana Saygıdır

 

1. TRAFİKLE İLGİLİ KURALLAR

 

1.1.       ARAÇ TANITIM PULU

1.1.1.    Üniversite nizamiyelerinden giriş yapan araçların güvenlik açısından denetlenmesi ve üniversite personel ve öğrencilerinin otopark alanlarından yararlanması için her araç için bir araç tanıtım pulu alınması zorunludur.

 

1.1.2.    Araç tanıtım pulu, her öğrenim yılı başında verilir. Ücreti, dağıtım süresi ve yeri önceden duyurulur.

 

1.1.3.    Gerekçesinin Trafik Kurulu Başkanlığınca uygun görülmesi halinde ikinci bir araç için tanıtım pulu verilebilir. Ancak ikinci araç için verilecek tanıtım pulundan - Trafik Kurulunca belirlenen - daha yüksek bir ücret alınır.

 

1.1.4.    Araç tanıtım pulu, aracın ön camının sol üst köşesine, karşıdan rahatlıkla görülebilecek şekilde yapıştırılır.

 

1.1.5.    Araç satıldığında, devredildiğinde veya araç tanıtım pulu hasar gördüğünde pul sökülerek SSGM'ne iade edilir. Eski pulun iade edilmesi koşuluyla yenisi ücretsiz verilir. Eski pulunu iade etmeyenlere yeni tanıtım pulu verilmesi, Trafik Kurulu Başkanlığı'nın onayına tabidir. Bu koşullarda verilecek yeni araç tanıtım pulu için - Trafik Kurulunca belirlenen - daha yüksek bir ücret alınır.

 

1.1.6.    Üniversite yurtlarında kalan öğrencilerimizden aracı olanların araçlarını ve tanıtım pul numaralarını Yurt Müdürlüğü'ne kaydettirmeleri gerekmektedir.

 

1.1.7.    Bilkent Üniversitesi araç tanıtım pulu taşımayan araçların nizamiyeden misafir araç kartı almaları ve bu kartı kampus içinde, karşıdan görünecek şekilde ön camın sol alt köşesinde taşımaları ve çıkışta kartı iade etmeleri gerekmektedir.

 

1.2.   OTOPARKLAR

1.2.1.                                Üniversite arazisi içinde bulunan otopark alanları ve park kapasitelerini gösteren krokiler, bu broşürün ekinde verilmiştir. Otoparklar akademik-idari personel otoparkı, öğrenci, mezun ve ziyaretçi otoparkı şeklinde sınıflandırılmış olup, akademik-idari personel otoparkına sadece uygun araç tanıtım pulu taşıyan araçlar girebilir ve park edebilir.

 

1.2.2.                                Otoparklarda düzeni sağlamak için çizgiler çizilmiş ve ayrıca giriş - çıkış yönleri işaretlerle belirtilmiştir. Kazaların önlenmesi ve bir aracın diğerinin hareketini engellememesi için çizgilere ve işaretlere uyulması zorunludur.

 

1.2.3.                                Motorsiklet ile bisikletler ancak kendilerine ayrılan yerlere park edebilirler.

 

1.2.4.                                Taşıma veya yükleme/indirme amacıyla kısa süreli de olsa hiçbir araç kaldırım ve yaya yoluna çıkamaz.

 

1.2.5.                                Otoparklarda meydana gelebilecek hırsızlik olaylarından Üniversite sorumlu tutulamaz.

 

 

1.3.  HIZ SINIRLARI

 

1.3.1.                                Ankara-Eskişehir köprüsünden itibaren Bilkent nizamiyesine kadar olan yolda azami hız 50 km/saat ile sınırlıdır.

 

1.3.2.                                Kampuslarda hız sınırı ise levhalarla gösterildiği gibi 50 km/saat, kavşaklara yaklaşırken 30 km/saattir. Kampus sınırları içinde kameralarla hız denetimi yapılmaktadır.

 

1.4.               YAYALARIN TARTIŞMASIZ GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ

 

Araçların yaya geçitlerinin gerisinde tam olarak durması ve geçmek isteyen yayalara yol vermesi zorunludur.

 

1.5.  DİĞER KURALLAR

 

1.5.1. Araçların kampus içinde klakson çalması, konvoy oluşturması yasaktır.

 

1.5.2. Egzoz sistemi arızalı olan, aşırı duman ve gürültü çıkaran araçların kampus yollarında seyretmesi, araç sürücülerinin, çevreyi rahatsız edici biçimde yüksek sesle müzik dinlemeleri, araçtan çöp atmaları yasaktır.

 

1.5.3. Motorsiklet sürücülerinin kask takmaları zorunludur.

 

1.5.4. Üniversitenin servis araçlarına binişte Bilkent Üniversitesi kimliğinin gösterilmesi ve inişlerin arka kapıdan yapılması zorunludur.

 

 

 

Saygıya Yol Ver
 
2. Kampus Trafİk Kurallarına Uyulmaması Halİnde Uygulanacak Yaptırımlar

 

Bilkent Üniversitesi sınırları içinde kampus trafik kurallarına ve Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı hareket eden araç sürücüleri için Bilkent Üniversitesi tarafından belirlenmiş CEZA PUAN SİSTEMİ uygulanmaktadır. Ceza puanlarının yanı sıra gerekli durumlarda sürücü ayrıca Disiplin Kurulu'na da sevk edilebilir.

 

Uygulanan ceza puan sisteminde, cezalandırmaktan çok, caydırıcı olmak amaçlanmaktadır. Bilkent'li, kampus yollarında araçla dolaşmanın, kendisine tanınan bir ayrıcalık olduğunu gözardı etmemelidir. Kurallara uymaması halinde bu ayrıcalığını yitirmesi doğaldır.

 

2.1. CEZA PUANLARI

2.1.1. Hız sınırını aşmak:

     Aşma oranı                                      

      %50'ye kadar                                                           (4 puan)

      %50 - %100                                                            (6 puan)

      %100 üzeri                                                              (8 puan)

2.1.2. Trafik ışıklarına uymamak                                      (8 puan)

2.1.3. Ters yönde seyretmek                                           (8 puan)

2.1.4. Yayaların koşulsuz geçiş üstünlüğüne saygı

göstermemek                                                     (8 puan)

2.1.5. Tehlikeli şekilde araç kullanmak                              (8 puan)

2.1.6. Park kuralları ihlalleri                                             (4 puan)

2.1.7. Çevre ve gürültü kirliliği yaratmak                           (4 puan)

2.1.8. Emniyet kemeri ve kask takmamak                          (3 puan)

2.1.9. Hareket halinde iken cep telefonu kullanmak            (3 puan)

2.1.10. Yasal belgeleri bulundurmamak                            (3 puan)

 

 

 

2.2. DEĞERLENDİRME VE YAPTIRIMLAR

 

Kural ihlallerine ilişkin değerlendirme, Bilkent Üniversitesine kayıtlı tüm sürücüleri kapsamaktadır. Üniversite trafik kayıtlarında olmayan araçlar için Jandarma Trafiğe duyuruda bulunulur. Ayrıca bu araçlar, yapılan ihlalin niteliğine göre bir daha Üniversite Kampuslarına alınmayabilirler.

 

2.2.1.        Kural ihlalleri sonucunda bir öğrenim yılı içinde ceza puanları toplamı 12 olan sürücünün:

a) Araç tanıtım pulu 3 ay süreyle iptal edilir ve bu süre içerisinde bu kişi, araç sürücüsü olarak kampuslara alınmaz,

b) Durum, araç sürücüsünün bağlı bulunduğu Fakülte / Yüksekokul / İdari birim yöneticisine, öğrenci ise ayrıca ailesine yazı ile bildirilir,

c) Bu süre içinde sürücünün trafik ile ilgili ayrıcalıkları (akıllı kart, vb) iptal edilir.

 

2.2.2.        İkinci kez 12 ceza puanına ulaşan sürücünün:

a) Araç tanıtım pulu 1 yıl süre ile iptal edilir ve bu süre içerisinde bu kişi araç sürücüsü  olarak kampuslara alınmaz,

b) 2.2.1b ve 2.2.1c fıkraları aynen uygulanır.

 

2.2.3.        Üçüncü kez 12 ceza puanına ulaşan sürücünün:

a) Araç tanıtım pulu Trafik Kurulu kararı ile 3 yıldan az olmamak üzere iptal edilir ve bu süre içerisinde bu kişi araç sürücüsü  olarak kampuslara alınmaz,

b) 2.2.1b ve 2.2.1c fıkraları aynen uygulanır.

 

2.2.4.        Yukarıdaki 2.2.1 ve 2.2.2 maddelerinde belirtilen sürelerin sonunda yeniden araç pulu almak üzere başvuran sürücü, Trafik Kurulu tarafından düzenlenen oryantasyon programına katılmak ve bunun sonunda verilecek sınavda geçer not almak zorundadır. Bu koşulları sağlayan sürücü, ücretini ödeyerek yeniden araç tanıtım pulu alabilir. Ancak 2.2.3. maddesinde belirtilen sürenin sonunda sürücünün yeniden araç tanıtım pulu alabilmesi, Trafik Kurulu'nun kararına bağlıdır.

 

2.2.5.        Gerektiği hallerde kişinin ceza puanına bakılmaksızın Trafik Kurulu Başkanlığınca uygun görülecek bir süreyle araç sürücüsü olarak kampuslara alınmaması cezası verilebilir veya disiplin soruşturması açılması istemi ile yetkili mercilere bildirimde bulunulur. (Bkz. 2.3. Disiplin soruşturmasını gerektirecek durumlar)

 

2.2.6.        Sürücü belgesi olmadan araç kullandığı saptananların aracı kampus dışına çıkarılır, ayrıca Trafik Zabıtasına suç duyurusunda bulunulur.

 

2.2.7.        Bir öğrenim yılı (1 Eylül – 31 Ağustos dönemi) sonunda toplam ceza puanı 8 ve altında olanların ceza puanları bir sonraki öğrenim yılı için sıfırdan başlar. 8 puanı aşanlar ise yeni öğrenim yılına, aştığı kadar puanla başlar (örneğin, bir önceki öğrenim yılında toplam 11 puan almış bir sürücü, yeni öğrenim yılına 3 puanla başlar.)

 

 

İçinde özgürlük, yollarda saygı

 

2.3.            DİSİPLİN SORUŞTURMASINI GEREKTİRECEK DURUMLAR

 

2.3.1.        Alkollü araç kullanmak,

2.3.2.        Çevreye tehlike yaratacak şekilde araç kullanmak, aşırı hız yapmak, diğer bir araç ile yarışmak,

2.3.3.        Güvenlik görevlilerinin uyarılarına uymamak, kendisine uyarıda bulunmak isteyen akademik / idari personele veya öğrencilere hakaret etmek,

2.3.4.        Başkalarını araç ile taciz etmek,

2.3.5.        Araç tanıtım pulu sahtekarlığı yapmak veya başkasına kullandırmak,

2.3.6.        Yasaklı olduğu halde kaçak olarak aracı ile kampusa girmek,

2.3.7.        Trafik Kurulu'nun gerek göreceği diğer haller.

 

 

2.4.            KAMPUS DIŞINDA TRAFİK KURALLARINA UYULMAMASI

Bilkent Üniversitesinin, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma ile olan işbirlikteliği gereği, Bilkent Üniversitesi trafik kayıtlarında bulunan araçların kampus dışında yaptıkları kural ihlalleri, Üniversiteye bildirilmektedir. Bildirilen fiil, aşırı hız, alkollü araç kullanmak veya tehlikeli şekilde araç kullanmaktan doğan kural ihlalleri olması durumunda kampus içi trafik kurallarında belirlenen ceza puanı sistemi aynen uygulanır.

 

 

2.5.            TRAFİK KURALI İHLAL DUYURUSUNUN GEREĞİNİN YAPILMASI

2.5.1.        Kampus içi trafik kurallarını ihlal edenlere "Trafik Kuralı İhlal Duyurusu" yapılır. İhlalin niteliğine göre 2.1 maddesinde belirtilen ceza puanı, sürücünün kayıtlarına işlenir.

 

2.5.2.        Sürücünün, kendisine yapılan bu bildirime itirazı olduğu takdirde Sivil Savunma ve Güvenlik Müdürlüğü'ne başvuruda bulunması gerekir. Bu başvurudan sonuç alamaz ise ilgili formu doldurarak Trafik Kurulu Başkanlığı'na yazılı olarak temyiz talebinde bulunabilir.

 

 

Arabamızla değil, aklımızla yarışalım

 

3.         TRAFİK KAZASI HALİNDE ALINACAK ÖNLEMLER

3.1.             Aracı trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durdurup emniyet tedbiri alınız. (Örneğin flaşörleri yakınız, aracın önüne ve gerisine reflektör koyunuz.)

 

3.2.             Sivil Savunma ve Güvenlik Müdürlüğü'ne (290 1453, 290 1439 veya 290 1567), Jandarma’ya (266 3549) ve gerekiyorsa Sağlık Merkezi'ne (266 4337 veya 290 6666) kazayı bildiriniz.

 

3.3.             Trafik ekibi gelinceye kadar aracı olduğu gibi bırakınız ve kaza yerinden ayrılmayınız. Aksi halde hakkınızda yasal işlem yapılacaktır.

 

3.4.             İstendiğinde sigorta poliçe tarih ve numarasını, diğer belgelerinizi vermeye hazır olunuz.

 

 

 

 

 

 

Önemli telefon numaraları:

 

Güvenlik:

Dış Hat: 0312 266 4492

İç Hat: 1453 – 1567

 

Acil Servis:

Dış Hat: 0312 266 4337

İç Hat: 6666

 

Jandarma:

0312 266 3549